ANASAYFA

GTÜ İktisat bölümündenYL öğrencim Ali Kemal Düzova ile birlikte hazırladığımız "Özel Sağlık Sektöründe Bütçesel Katılımın Yönetimsel Güven Üzerindeki Etkisi" isimli tebliğ Novisad/Sırbistanda 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ICEB'17 isimli kongrede sözlü olarak sunulmuştur.
12.01.2018
GTÜ'den YL öğrencim Hande Çağla Kızmaz ile birlikte hazırladığımız "Yönetim Kontrol Sisteminin Organizasyonel Performans Üzerindeki Etkileri" isimli tebliğ Novisad/Sırbistanda 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ICEB'17 isimli kongrede sözlü olarak sunulmuştur.
12.01.2018
GTÜ'den Arş. Gör. İlhan Çam ve İstanbul Arel Üniversitesinden Tuğba H. Özçelik'le birlikte hazırladığımız "The Role of Financial Ratios in Explaining the Stock Prices: An Example of the Companies in BIST Industry Index" isimli tebliğ Zonguldak'ta 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen The International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’2017 isimli kongrede sözlü olarak sunulmuştur.
12.09.2017
Gebze Teknik Üniversitesinden Arş. Gör. İlhan Çam ile birlikte hazırladığımız, "The Moderating Effect of Human Capital on Innovation Capital and Firm Market Value Relationship: An Application on BIST" isimli tebliğ Zonguldak'ta 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen The International Congress on Management Economics and Business-ICMEB’2017 isimli kongrede sözlü olarak sunulmuştur.
12.09.2017
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Özcan ile birlikte yayına hazırladığınız "ETİK İKLİM VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" isimli makale AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Cilt:17, Yıl:17, Sayı: 2, 17: 83-103'da yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda ulusal ve uluslararası indekste yer almaktadır
04.08.2017
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük ve Yrd. Doç. Dr. Murat Özcan ile birlikte yayına hazırladığımız "MUHASEBE AKADEMİSYENLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARININ KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ" isimli çalışma ICPESS 2017-Sarajevo BOSNIA HERZEGOVINA'da sözlü olarak sunulmuştur.
18.07.2017
Tez öğrencim Hande Çağla Kızmaz ile birlikte yayına hazırladığımız, “Yönetim Kontrol Sisteminin Organizasyonel Performans Üzerindeki Etkileri”, isimli bildiri 3nd Internatıonal Congress On Economıcs And Busıness (ICEB’17), 19-23 May 2017, Novi Sad, SERBIA sözlü olarak sunulmuştur.
18.07.2017
Yüksek lisans tez öğrencim Ali Kemal Düzova ile birlikte yayına hazırladığımız “Özel Sağlık Sektöründe Bütçesel Katılımın Yönetimsel Güven Üzerindeki Etkisi”, isimli çalışmayı 3nd Internatıonal Congress On Economıcs And Busıness (ICEB’17), 19-23 May 2017;Novi Sad, SERBIA kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
18.07.2017
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça, Ayşe Derya Işık ve Erhan Çelik ile birlikte yayına hazırladığımız, "The User Characteristics Effects to Smart Board Usage on Technology Acceptance Model Variables:The Sample of Bartin Highschool Teachers" isimli makale International Journal of Research in Business and Social Science dergisinin Vol. 6, No. 1, 2017 sayısında pp. 106-116'da yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda uluslararası indekste yer almaktadır.
18.07.2017

EconWorld2017: The Fifth International Conference in Economics da bildirimiz sunuldu.
Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça, Ayşe Derya Işık ve Ercan Çelik'le birlikte yayına hazırladığımız, "The User Characteristics Effects to Smart Board Usage on Technology Acceptance Model Variables: The Sample of Bartın High School Teachers / Kullanıcı Özelliklerinin Teknoloji Kabul Modeli Değişkenleri Üzerinden Akıllı Tahta Kullanımına Etkisi: Bartın Lisesi Öğretmenleri Örneği" isimli çalışma, (25-27 January 2017, Roma-Italy) EconWorld2017: The Fifth International Conference in Economics'de sunulmuştur. (01 Şubat 2017) OKU

 Procedia-Social and Behavioral Sciences Dergisinde Makalemiz Yayınlandı

Gebze Teknik Üniversitesi Arş. Gör. ilhan ÇAM ile birlikte 12. Strategic Management Conference'da sunduğumuz "The Role of Human Capital in Firm Valuation: An Application on BIST" isimli çalışma, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 235, 24 November 2016, Pages 168–177'da yayınlanmıştır. OKU

 12th International Strategic Management Conference da Tebliğ Sunuldu.
Danışmanı olduğum Gebze Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ilhan ÇAM'ın yüksek lisans tezinden hazırladığımız ve  30 October 2016 tarihinde , Antalya'da "The Role of Human Capital in Firm Valuation: An Application on BIST" isimli bildiri sunulmuştur. (2 Kasım 2016)

 13. Uluslararası Muhasebe Konferansında Tebliğ Sunuldu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük ve Bilim uzmanı Setenay Yüksel ile birlikte hazırladığınız "DUYGUSAL TÜKENME VE MESLEKTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MESLEK MEMNUNİYETİ BİR ARA DEĞİŞKEN Mİ?: MUHASEBECİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" isimli çalışma, 20-21 Ekim 2016 tarihinde izmirde sunuldu. (30 Ekim 2016)

 Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresinde Tebliğ Sunuldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Özcan ile birlikte yayına hazırladığınız "Örgütsel Bağlılık ve Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma"  isimli bildiri sunulmuştur. (20 Ekim 2016).

International
Journal of Science Culture and Sport Dergisinde Makalemiz Yayınlandı
Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte yayına hazırladığımız, "Sports Policy of Turkey in Develepment Plans" isimli makale International Journal of Science Culture and Sport dergisinin Vol. 4 No. 2, June 2016 sayısında pp. 177-186'de yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda uluslararası indekste yer almaktadır (20 Ekim 2016). OKU.

 International Journal of Business and Management Dergisinde Makalemiz Yayınlandı
Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte yayına hazırladığımız, "Determination the Factors that Affect the Use of Enterprise Resource Planning Information System through Technology Acceptance Model" isimli makale International Journal of Business and Management dergisinin Vol. 11 No. 10, 2016 sayısında pp. 91-108'de yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda uluslararası indekste yer almaktadır (20 Ekim 2016). OKU.

ICEB'16 Kongresinde Tebliğ Sunuldu.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS (ICEB'16) "New Economic Trends and Business Opportunities" kongresinde "Bütçeye katılımın iş performansı üzerindeki bilişsel ve performans etkileri" isimli bildiri sunulmuştur. Ayrıca bir oturum başkanlığı üstlenilmiştir (05 Temmuz 2016)
International Journal of Business and Social Science dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Tez danışmanı olduğum GTÜ SBE doktora programı öğrencilerinden Canan DOĞRU ile birlikte yayına hazırladığımız, "The Impact of Accountants’ Religious, Economic, Political Orientations and the Ethical Philosophies on the Perceived Role of Ethics and Social Responsibility" isimli makale International Journal of Business and Social Science dergisinin Vol. 7 No. 2, February 2016 sayısında pp. 81-89'de yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda uluslararası indekste yer almaktadır (22 Mayıs 2016). OKU

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisinde Makalemiz Yayınlandı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZCAN ile birlikte yayına hazırladığımız, "Kar Manipülasyon Uygulamalarının Etik Bakımdan Kabul Edilebilirliği: Öğretim Elemanları Örneği" isimli makale Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar  dergisinin Cilt 12, Sayı 1, Bahar 2016 sayfa 1-20'de yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda uluslararası indekste yer almaktadır (10 Mayıs 2016). OKU
International Journal of Research in Business & Social Science Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Çankırı Kara Tekin Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Emine Yılmaz KARAKOÇ ile birlikte yayına hazırladığımız, "An Investigation of Budget-Related Antecedents of Job Performance" isimli makale International Journal of Research in Business & Social Science dergisinin 5 (3) 2016, pp. 38-53'de yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda uluslararası indekste yer almaktadır (12 Nisan 2016). OKU
Yüksek Lisans Mezuniyeti.
Arel Üriversitesi Muhasebe-Denetim Yüksek Lisans öğrencilerinden Sercan YALÇIN"
Dolar, Euro ve Altın Fiyat Değişimlerinin Bist 30 Trendlerine Etkileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama" isimli tezini  başarı ile savunarak bilim uzmanı olmuştur (27 Mart 2016).
Doktora Mezuniyeti.

Doktora öğrencilerimden Osman YILMAZ; Prof. Dr. Gökhan Özer, Prof. Dr. Hüseyin İnce, Prof. Dr. Salih Zeki İmamoğlu, Prof. Dr. Ramazan Kaynak ve Yrd. Doç. Dr. Murat Özcan'dan oluşan jüri önünde, "İlişkisel Sermaye, Yapısal Sermaye ve İnsan Sermayesinin Şirket Performansına Etkisi" isimli tezini savunarak doktorasını tamamladı (06 Temmuz 2015)
Yüksek Lisans Mezuniyeti.

Danışmanı olduğum Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Muhammed YILMAZ, “Hava Durumları ve Borsa Endeks Getirileri: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama ” konulu Yüksek Lisans tezini savunarak bilim uzmanı olmuştur (3 Temmuz 2015)

Doktora Mezuniyeti.

Doktora öğrencilerimden Burak Babacan "Gönüllü açıklamalar ve hisse senedi fiyat hareketleri: Bist'de bir uygulama" isimli tezini  başarı ile savunarak doktorasını tamamladı (30 Haziran 2015).

South African Journal of Economic and Management Sciences Dergisinde Makalemiz Yayınlandı
.
Doktora öğrencilerimden Osman Yılmaz ve GTÜ'den Yrd. Doç. Dr. Ercan Ergün'le birlikte yayına hazırladığımız, doktora tezinin bir parçası olan "Effects of Intellectual Capital on Qualitative and Quantitative Performance: Evidence from Turkey" başlıklı çalışma South African Journal of Economic and Management Sciences,  18, No. 1, 2015, pp. 143-154'de yayınlanmıştır. Dergi bir çok uluslararası indeksin yanı sıra SSCI indekste de taranmaktadır. (31 Mayıs 2015). OKU.
14. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Tebliğimiz Sunuldu.

7 Mayıs tarihinde Aksaray'da düzenlenen 14. Ulusal İşletmecilik Kongresine Bartın Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça, ve bilim uzmanı Ramazan Yakar ile birlikte hazırladığımız "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN KAMU KURUMLARINDA UYGULANMASI: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" isimli çalışma bildiri sunulmuştur (07 Mayıs 2015). OKU.

 Yüksek Lisans Mezuniyeti.
İstanbul Arel Üniversitesi SBE'de danışmanı olduğum yüksek lisans öğrencilerinden Muhammed Nurullah KABAKUŞHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MUHASEBE SİSTEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ İLE BİR YÖNETMELİK ÖNERİSİ" tezini başarılı bir şekilde savunarak mezun olmuştur. (18 Şubat 2015)
 Gaziantep University Journal of Social Sciences Dergisinde Makalemiz Yayınland
ı.
Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte yayına hazırladığımız, "Organizasyonel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi" başlıklı makalemiz, Gaziantep Universitiy Journal of Social Sciences, 2014 13 (1), pp. 1-23'de yayınlanmıştır. Yayın çok sayıda alan indeksi tarafından taranmaktadır. (17 Şubat 2015). OKU.
Academy of Information and Management Sciences Journal Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Doktora öğrencilerimden Dr. Çağla Gizem Göğüş'le birlikte doktora tezinden hazırladığımız "The Roles of Technology Acceptance Model Antecendents and Switching Cost on Accounting Software Use" başlıklı makalemiz, Academy of Information and Management Sciences Journal, Volume 17, Number 1, 2014, pp. 1-24'de yayınlanmıştır. Yayın çok sayıda alan indeksi tarafından taranmaktadır. (30 Ocak 2015). OKU.

International Review of Economics and Management Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Doktora öğrencim Burak BABACAN ile birlikte yayına hazırladığımız, "Voluntary & Mandatory Transfer Disclosures of Football Teams and Behaviour of Stocak Returns: An Event Study" başlıklı makalemiz, International Review of Economics and Management dergisinin Vol. 2 No. 1; 2014 sayısında, s. 19-35'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (26 Ocak 2015). OKU.
South African Journal of Economic and Management Sciences Dergisinde Makalemiz Yayınlanacak
.
Doktora öğrencilerimden Osman Yılmaz ve GTÜ'den Yrd. Doç. Dr. Ercan Ergün'le birlikte yayına hazırladığımız, doktora tezinin bir parçası olan "Effects of Intellectual Capital on Qualitative and Quantitative Performance: Evidence from Turkey" başlıklı çalışma South African Journal of Economic and Management Sciences isimli dergide 2015'in ilk çeyreğinde yayın için kabul edilmiştir. Dergi bir çok uluslararası indeksin yanı sıra SSCI indekste de taranmaktadır. (05 Ocak 2015).
The Journal "Agriculture and Forestry" Dergisinde Makalemiz Yayınland
ı.
Sıtkı Koçman Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük ve Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ ile birlikte yayına hazırladığımız, "Cost Analyses of Tree Phased Olive Mills in Turkey: The Case of Milas Region" başlıklı makalemiz, The Journal "Agriculture and Forestry" dergisinin Vol. 60, No. 4; 2014 sayısında, s. 155-164'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (30 Aralık, 2014). OKU.
V International Agricultural Symposium "Agrosym 2014" da Tebliğimiz Sunuldu.
Sıtkı Koçman Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük ve Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ ile birlikte hazırladığımız, "Cost Analyses of Three Phased Olive Mills in Turkey: The Case of Milas Region" başlıklı tebliğimiz, 23-26 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina'da yapılan V. International Agricultural Symposium "Agrosym 2014" da sunulmuştur (29 Kasım 2014),
International Review of Economics and Management Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ ile birlikte yayına hazırladığımız, "Behavioral Aspect of Accounting Teachers' Information Technology Usage" başlıklı makalemiz, International Review of Economics and Management dergisinin Vol. 1, No. 2; 2013 sayısında, s. 108-121'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (01 Temmuz 2014). OKU.
Danışmanı Olduğum İki Doktora Öğrencisi Yeterliliklerini Aldı.
Danışmanı olduğum doktora öğrencilerinden Ali BENGÜ ve Ali Korhan ÖZEN 30 Haziran 2014 tarihinde yeterlilik jürisinin sınavında başarılı olmuşlardır. (04 Temmuz 2014).
10th International Strategic Management Conference da Tebliğimiz Sunuldu.
Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ ve Sıtkı Koçman Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNLÜK ile birlikte hazırladığımız, "Do organizational politics and organizational commitment affect budgetary slack creation in public organizations?" başlıklı tebliğimiz, 19-21 Haziran 2014 tarihlerinde Roma-İtalya'da yapılan 10th International Strategic Management Conference da sunulmuştur (19 Haziran 2014), OKU.
International Journal of Business and Management Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte yayına hazırladığımız, "Diffusion of Innovation Theory and an Implementation on Enterprise Resource Planning Systems" başlıklı makalemiz, International Journal of Business and Management dergisinin Vol. 9, No. 4; 2014 sayısında, s. 92-114'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (01 Nisan 2014). 
OKU.
IREM'de Yayına Çağrı                                                            Editörü olduğum International Review of Economics and Management (IREM); Google Scholar, DRJI, ASOS ve ARASTIRMAX bilimsel yayın indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir. IREM yılda iki kez yayınlanmakta; iktisat, işletme, finans ve yönetimin tüm alt disiplinlerindeki özgün araştırma, metodolojik ve teorik bilimsel çalışmalar yayın için kabul edilmektedir. IREM'de inceleme sürecinin 8 hafta içinde tamamlanması hedeflenmektedir. "Açık Erişim" politikamızla uyumlu olarak, gönderilen çalışmalardan herhangi bir sunum ve yayın ücreti talep edilmemektedir. Dergimizin yeni sayılarında sizin de çalışmalarınızı yayınlamak isteriz (14 Mart 2014).

Yeni Dönem Doçent olanlar

İstanbul Arel Üniversitesi SBE'de 14.03.2014 tarihinde yapılan sözlü mülakatta bilim jürisinde de bulunduğum Yrd. Doç. Emre Cengiz başarılı olarak Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır (14.03.2014) Resim

Journal of Social Sciences Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.

Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte yayına hazırladığımız, "Organizasyonel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi" başlıklı makalemiz, Journal of Social Sciences dergisinin Vol 13, No 1 (2014) sayısında, s. 1-23'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (18 Şubat 2014). OKU.
Doktora Tez Öğrencim Çağla Gizem GÖĞÜŞ, Tezini Vererek Mezun Oldu
Doktora öğrencilerimden Çağla Gizem GÖĞÜŞ, 05 Şubat 2014 tarihinde GYTE İşletme Fakültesinde "Teknoloji Kabul Modeli ve Değiştirme Maliyetinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkileri: Muhasebe Yazılım Programları Üzerine Bir Çalışma" isimli doktora tezini savunarak mezun olmuştur (07 Şubat 2014). 
Resim.
Yeni Dönem Doçent olanlar.
Bilim ve Mülakat jürisinde bulunduğum Cumhuriyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİR ve Dokuz Eylül Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Gülşah ATAĞAN Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde 24.01.2014 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınavdan başarılı olarak Doçent unvanını almaya hak kazanmışlardır. (25 Ocak 2014).
Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Doktora öğrencim Burak Babacan birlikte yayına hazırladığımız, "Şirketlerin Gönüllü Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri" başlıklı makalemiz, Celal Bayar Üniversitesinin Yönetim ve Ekonomi dergisinin Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:2, s. 91-104'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (20 Ocak 2014).
OKU.
Anadolu University Journal of Social Sciences'de Makalemiz Yayınlandı.
Balıkesir Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖZBEK, Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ ve Yıldız Üniversitesinden Prof. Dr. Kenan AYDIN ile birlikte yayına hazırladığımız, "Concurrent Validity of Different Religiosity Scales Used in Researches of Marketing Ethics and A Proposal For A New Religiosity Scale" başlıklı makalemiz, Anadolu University Journal of Social Sciences dergisinin Cilt/Vol.: 13 - Sayı/No:4 (15-28) s. 15-28'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (13 Ocak 2014). 
OKU.
Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Dr. Mehmet Günlük ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF'den Yrd. Doç. Murat Özcan ile birlikte yayına hazırladığımız, "İş Memnuniyetinin Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi" başlıklı makalemiz, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme dergisinnin Cilt 9, Sayı 20, 2013, s. 55-74'de yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (30 Kasım 2013). OKU.
BERJournal'de Makalemiz Yayınlandı.
Doktora öğrencim Hasan Köse ile birlikte yayına hazırladığımız, "Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi" başlıklı makalemiz, Business and Economics Research Journal'de Volume 4 Number 4 2013, p. 87-102 sayısında yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (29 Ekim 2013). OKU.
Yeni Dönem Doçent olanlar.
Bilim ve Mülakat jürisinde bulunduğum Başkent Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Deniz Umut DOĞAN ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Marmara Üniversitesi SBM Yüksekokulunda 04.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınavdan başarılı olarak Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. (09 Ekim 2013).
 
Journal of Yasar University'de (JOY) Makalemiz Yayınlandı.
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZCAN'la birlikte yayına hazırladığımız, "Kar Yönetimi Uygulamaları Karşısında Öğretim Elemanları, Meslek Mensupları ve Denetçiler Arasındaki Etik Yargı Farklılıkları" başlıklı makalemiz Journal of Yasar University dergisinin 2013,8(31), pp. 5159-5186'da yayınlanmıştır. Dergi çok sayıda uluslararası (alan) indeks tarafından taranmaktadır (27 Temmuz 2013).  OKU.

BERJournal'de Makalemiz Yayınlandı.
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖZBEK ve Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan AYDIN ile birlikte yayına hazırladığımız, "İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı makalemiz, Business and Economics Research Journal'de Volume 4 Number 3 2013, p. 111-129 sayısında yayınlanmıştır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (25 Temmuz 2013). OKU.

GYTE Doktora ve II. Eğitim YL Mezuniyetleri.
Danışmanı olduğum doktora öğrencilerinden Cengiz Tansel ERTOKATLI, "Borsa Endeks Getirilerinin Kaotik Süreçleri: Deneysel bir Sınama" isimli doktora tezini başarılı bir şekilde savunarak mezun olmuştur. II. eğitim YL öğrencilerinden Zeynep Gül TÜTÜNCÜ, "İŞLETME BÜTÇELERİ: Kobiler İçin Bütçe Organizasyonu, Süreçleri ve Kontrolü"; Alper AVCI ise, "Muhasebe Meslek Mensublarının Vergi Etiği Algılaması Üzerine Bir Çalışma: Kocaeli İli Uygulaması" isimli projelerini teslim ederek mezun olmuşlardır  (23 Temmuz 2013).

Yüksek Lisans Öğrencim Setenay YÜKSEL Mezun Oldu.

Danışmanı olduğum Yüksek Lisans I. Eğitim öğrencilerimden Setenay YÜKSEL,  tezini 25 Haziran 2013 tarihinde başarıyla savunarak mezun oldu (26 Haziran 2013).

Gaziantep Üniversitesinden Dr. Ekrem Kara Doçent Oldu.
Bilim ve Mülakat jürisinde bulunduğum Gaziantep Üniversitesinden Dr. Ekrem KARA Arel Üniversitesi İİBF'de 14.06.2013 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilen Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. (15 Haziran 2013).

Uluslararası Balkanlar Kongresine Katıldık.            Prizren/KOSOVA'da 5-6-7-8 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Balkanlar Konferansında Balıkesir Üniversitesinden Yrd. Doç. Volkan Özbek, Doç. Dr. M. Emin Akkılıç ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Koç ile birlikte kaleme alınan "The Impact of Individual Characteristics on Perceived Ethical Problem and Ethical Intentions: A Research on Small Scale Enterprises" isimli bildiri sunulmuştur (10 Haziran 2013). 

Journal of Yaşar University'de Makalemiz Yayınlandı.
Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte yayına hazırladığımız,
"Kullanıcı Özelliklerinin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi" başlıklı makalemiz Journal of Yasar University'de, No 30 Vol 8,  pp. 4966-49841'da yayınlanmıştır (01 Mayıs 2012). OKU.

Business and Economics Research Journal'de Makalemiz Yayınlandı.
Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ, Çoruh Üniversitesinden Öğr. Gör. Sonnur AKTAŞ ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZCAN'la birlikte yayına hazırladığımız, "The Factors Affecting Information Technology Usage Behavior of Tax Office Employees in the Black Sea Region of Turkey" başlıklı makalemiz Business and Economics Research Journal'de (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) Nisan 2013, Vol. 4, No. 2, pp. 1-9'da yayınlanmıştır (25 Nisan 2012). OKU.

International Business Research'de Makalemiz Yayınlandı.

Bartın Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ve Yrd. Doç. Dr. Şaban ESEN ile birlikte yayına hazırladığımız, "The Effects of Education on Enterprise Resource Planning Implementation Success and Perceived Organizational Performance" isimli çalışmamız International Business Research'de Vol. 6 No. 5, pp. 168-179'da yayınlanmıştır (DOI: 10.5539/ibr.v6n5p168) (18 Nisan 2013). OKU.

AIMSJ'de Makalemiz Yayınlanacak.

Doktora öğrencim Çağla Gizem GÖĞÜŞ ile birlikte yayına hazırladığımız "The Roles of Technology Acceptance Model Antecedents and Switching cost on Accounting Software Use" isimli çalışma, Academy of Information and Management Sciences Journal (AIMSJ)'de yayınlanmak üzere kabul edildi (17 Nisan 2013).

TÜBİTAK, UBYT İstatistikleri

Tübitak tarafından SSCI, SCI ve AHCI kapsamında yapılan uluslararası yayınlara verilen "yayın teşviği" ile ilgili olarak Sosyal Bilimler alanında 2010 yılında benim de yer aldığım "yazarlara göre 2010 yılı İstatistikleri-en çok teşvik alan yazarlar listesi", aşağıdaki gibidir. LİNK.

Muhasebe Fonksiyonu Tarafımdan Yazılmış, Genel İşletmecilik Bilgileri Kitabı Yayınlandı.

Prof. Dr. İrfan Süer'in editörlüğünde 9. Muhasebe Fonksiyonu bölümü tarafımdan yazılanı Genel İşletmecilik Bilgileri kitabı Nobel Yayınevinden çıkmıştır (13 Mart 2013). Kitap Hk Bilgi ve Slaytlar.

II. Öğretim Öğrencilerim Projelerini Vererek Mezun Oldular.       İkinci öğretim öğrencilerimden Orçun KARABEL ve Mustafa Anıl BAHÇEEVLİ projelerini teslim ederek mezun olmuşlardır (01 Mart 2013)

Yüksek Lisans Öğrencim Serhat Murat ALAGÖZ Mezun Oldu.

Danışmanı olduğum Yüksek Lisans I. Eğitim öğrencilerimden Serhat Murat ALAGÖZ, "Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Muhasebecilerin Tutumu" isimli tezini 05 Şubat 2013 tarihinde başarıyla savunarak mezun oldu (06 Şubat 2013).

BER Journal'de Makalemiz Yayınlandı.
Doktora öğrencim Burak Babacan ile birlikte yayına hazırladığımız, "Benford's Law and Digital Analysis: Application on Turkish Banking Sector" başlıklı makalemiz Business and Economics Research Journal'de (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Volume 4, Number 1, 2013, p. 29-41) Ocak 2013 sayısında yayınlanmıştır. Dergi çeşitli uluslararası indekslerce taranmaktadır (23 Ocak 2013).
OKU.

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZCAN ve İşletme Bilim Uzmanı Görkem Akpınar birlikte yayına hazırladığımız "Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi" başlıklı makalemiz, The Journal of Academic Social Science Studies dergisinin Volume 5 Issue 8, s. 931-949, December 2012 sayısında yayımlanmıştır. Dergi çeşitli uluslararası indekslerce taranmaktadır (17 Aralık 2012). OKU.

Business and Economics Research Journal'de (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) Yeni Bir Makalemiz Yayınlanacak.
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Volkan ÖZBEK ve Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Doç. Dr. Kenan AYDIN ile birlikte yayına hazırladığımız, "İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi" başlıklı makalemizin hakem degerlendirme süreci, olumlu olarak tamamlamıştır. Makale, Business and Economics Research Journal'de (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) Temmuz 2013 sayısında yayınlanacaktır. Dergi, çok sayıda uluslararası indeks tarafından taranmaktadır (11 Aralık 2012).

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Dalğar Doçent Oldu.
Bilim ve Mülakat jürisinde bulunduğum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Dalğar İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesinde 26.11.2012'de gerçekleştirilen Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. (30 Kasım 2012).

AİBÜ, İşletme Bölümü 1996 Mezunlarıyla Kahvaltıdaydık.
AİBÜ, İİBF İşletme Bölümü 1996 mazunlarıyla 18 Kasım'da Yıldız Üniversitesi Hisarüstü tesislerinde bir kahvaltı organizasyonunda buluştuk. Çoğuyla uzun zamandır görüşemediğim eski öğrencilerimle hoş bir gün geçirdik. (29 Kasım 2012). Resimler.

17. Ulusal Pazarlama Kongresine Oturum Başkanı Olarak Katıldım.
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği'nin (PPAD) katkılarıyla Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde Burhaniye'de 18-21 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen 17. Ulusal Pazarlama Kongresinde Pazarlamada Algı-Tercih-Etik oturumuna başkan olarak katıldım (23 Ekim 2012). Resimler.
Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Volkan Özbek ile yayına hazırladığımız "Küçük İşletme Sahiplerinin Dindarlık Düzeyleri, Etik İdeolojileri ve Algıları Arasındaki İlişkileri" isimli çalışmamız, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitisü Dergisi, Cilt 15, Sayı 27, Haziran 2012, S. 169-188'de yayınlanmıştır. Dergi çok sayıdaki uluslararası indekslerce taranmaktadır (04 Ekim 2012). OKU.
Doktora Tez Öğrencim Volkan Özbek, Tezini Vererek Mezun Oldu
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Volkan ÖzbekBireysel Belirleyicilerin Algılanan Etik Problem ve Etik Niyetler Üzerindeki Etkisi: Küçük İşletmelerde Bir Uygulama" isimli doktora tezini tamamlayarak mezun olmuştur (04 Temmuz 2012).
Üç Aday Doçent Oldu.
Bilim ve Mülakat jürilerinde bulunduğum Selçuk Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ay, Marmara Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş ve KaradenizTeknik Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizim Fakültesinde 20.06.2012'de gerçekleştirilen Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent unvanını almaya hak kazanmışlardır (20 Haziran 2012).
11. Ulusal İşletmecilik Kongresine Katıldık.
Bartın Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte "Organizasyonel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan Organizasyonel Performansa Etkisi" isimli çalışma ile  Konya'da  10-12 Mayıs 2012 tarihinde 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi'ne katıldık (20 Mayıs 2012). OKU.
Çalışmamız BERJournal'de yayınlandı.
Bartın Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA ile birlikte yayına hazırladığımız "Teknoloji Kabul Modeli'nin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarında Kullanılması" isimli çalışma Business and Economics Research Journal'in (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) Volum 3, Number 2, 2012 pp. 79-86'da yayınlanmıştır. Dergi çeşitli uluslararası indekslerce taranmaktadır (20 Nisan 2012).  OKU.
The Service Industries Journal'de Makalemiz Yayınlandı (SSCI).
Yalova Üniversitesinden Ayşe Tansel Çetin ve Sabancı Üniversitesinden Mine Aksu ile birlikte yayına hazırladığımız, " Technology investments, performance and the effects of size and region in Turkish hospitals" isimli çalışma The ServiceIndustries Journal, Volume 32, Issue 5, 2012, pp. 747-771'de yayınlanmıştır. Dergi SSCI indekste taranmaktadır (16 Nisan 2012). ÖZET
BÜ ve GYTE'den YL Öğrencilerim Projelerini Vererek Mezun Oldular.
Beykent Üniversitesi SBE'den Gürsel Aslan, A. Metin Güner ve Harun Erdinç Korkut; GYTE'den ise, Sinan Kale, İbrahim Ercankal ve Ali Kurtuluş Yılmaz projelerini teslim ederek mezun olmuşlardır (13 Mart 2012).
International Conference on Management, Business Ethics and Economics (ICMBEE)'de Tebliğimiz Kabul Edildi.
Doktora öğrencim Balıkesir Üniversitesinden Öğr. Gör. Volkan Özbek'le birlikte hazırladığmız Relationships Between Religiosity Levels, Ethical Ideologies and Perceptions of Small Business Owners isimli çalışma, ICMBEE'de kabul edilmiştir. Kongre 28-29 December 2011 tarihinde, Lahore-Parkistan'da yapılacaktır (20 Aralık 2011).
Çalışmamız "AJBM" Dergisinde Yayınlandı (SSCI).
Trakya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Metin UYAR ile birlikte birlikte yayına hazırladığımız "The ethical orientation and professional commitment: An empirical examination on Turkish Accountants" isimli çalışma African Journal of Business Management dergisinde yayınlanmıştır. Dergi SSCI indekste taranmaktadır (19 Ekim 2011). OKU.
Makalemiz AJBM dergisinde Yayınlandı.
Dr. Emine Yılmaz ile birlikte yazdığımız "The effects of environmental uncertainty and budgetary control effectiveness on propensity to create budgetary slack in public sector" isimli çalışmamız African Journal of Business Management dergisinde yayınlanmıştır. Dergi SSCI indekste taranmaktadır (18 Ekim 2011). OKU.
Çalışmamız Business And Economics Research Journal'de Yayınlandı.
Dr. Emine Yılmaz ile birlikte yazdığımız "Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensity to Create Budgetary Slack" isimli çalışma, "Business and Economic R,esearch Journal"de yayınlanmıştır. Dergi çeşitli uluslararası indekslerce taranmaktadır (18 Ekim 2011) OKU.  
Yüksek Lisans Öğrencilerim Mezun Oldu. 
Doktora öğrencim Emine Yılmaz, "Kamu Kurumlarında Bütçesel Bolluk Oluşumunun Nedenleri Üzerine Bir Uygulama" isimli tezi ile Doktor oldu.  Master öğrencilerimden Ali Kemal Düzova, "Özel Sağlık Kurumlarında Bütçesel Katılımın Yönetimsel Güven Üzerine Etkisi" ve Canan Doğru ise, "Muhasebe Çalışanlarının Kişisel Karakteristikleri, Etik Felsefeleri ve Algılanan Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Etik Yargılama Üzerine Etkileri" isimli tez ile "bilim uzmanı" olmaya hak kazanmışlardır (29 Haziran 2011).
10. Ulusal İşletmecilik Kongresine Katıldık
5-7 Mayıs 2011'de  Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından İzmir'de düzenlenen kongreye, öğrencim Azmi TUNÇ ile birlikte "TÜRKİYE ULUSAL ENTELLEKTÜEL SERMAYE ENDEKSİ: ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA" isimli bildiriyle katıldık (16 Mayıs 2011). Sunum.
Çalışmamız "AJBM" Dergisinde Yayınlandı (SSCI).
Doktora öğrencim Emine YILMAZ ile birlikte yayına hazırladığımız "COMPORASION of the THEORY of REASONED ACTION and the THEORY of PLANNED BEHAVIOR: An APPLICATION on ACCOUNTANTS' INFORMATION TECHNOLOGY USAGE" isimli çalışma 4 January, 2011 tarihinde African Journal of Business Management dergisinde Vol. 5 (1), pp. 50-58'de yayınlanmıştır. Dergi SSCI indekste taranmaktadır (31 Ocak 2011). OKU.
MUFAD Dergisinde Makalemiz Yayınlandı.
Beykent Üniversitesi İİBF'den Yrd. Doç. Dr. Metin Uyar'la birlikte hazırladığımız "Muhasebecilerin Etik Oryantasyonlarının Mesleki Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir İnceleme" isimli çalışmamız, Ekim 2010 sayısında MUFAD dergisinde yayınlanmıştır. Dergi, diğer ulusal ve uluslararası indekslerin yanı sıra EBSCHO tarafından da taranmaktadır (01 Kasım 2010). OKU
"African J. of Bus. Man." Dergisinde Çalışmamız Yayınlandı (SSCI).
Dr. Mehmet Günlük ile birlikte hazırladığımız "The Effects of Discrimination Perception and Job Satisfaction on Turkish Public Accountants' Turnover Intention", isimli makalemiz, 18 July 2010; 4(8) pp. 1500-1509'da yayınlanmıştır. Dergi, SSCI indekste taranmaktadır (08 Ağustos 2010). OKU.
İktisat İşletme ve Finans Dergisinde Makalemiz Yayınlandı (SSCI).
BTK'dan Ramazan Yılmaz ve Müberra Güngör ile birlikte hazırladığımız "3N mobil telekomünikasyon arabağlantı maliyet modeli" isimli çalışma, İktisat İşletme ve Finans 25 (294) 2010: 67-108'de yayınlandı. Dergi, SSCI indekste taranmaktadır. Çalışmanın özetini okumak için "ÖZET" üzerine tıklamanız yeterlidir (24 Ağustos 2010). 
Makalemiz Journal of Yaşar Üniversity (JOY) Dergisinde Yayınlandı.
AİBÜ İİBF'den Yrd. Doç. Dr. Murat Özcan ve Doktora öğrencim Öğr. Gör. Sonnur AKTAŞ ile birlikte hazırlıdığımız "Teknoloji Kabul Modeli ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama" isimli çalışmamız, Journal of Yaşar University (JOY) dergisinin Temmuz 2010 sayısında s. 3279-3293'de yayınlanmıştır. Dergi; Ulakbim, DOAJ-lund University Libraries/LUND, EBSCO, ULRIH'S ProQuest CSA, OhiaLINK ve OCLC PICA'ca taranmaktadır (3 Ağustos 2010). OKU.
MÖDAV'ın "Muhasebe Bilim Dünyası" Dergisi'de çalışmamız yayınlandı.
Doktora öğrencim Emine YILMAZ ile birlikte hazırladığımız "Planlı Davranış Teorisi (PDT) ile Muhasebecilerin Bilgi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Uygulama" isimli çalışmamız Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'de (World of Accounting Science) 2010/2, s. 33-54 sayısında yayınlanmıştır. Dergi EBSCOHOST ACADEMIC SEARCH COMPLETE tarafından taranmaktadır (30 Temmuz 2010).
Makalemiz Gaziantep Üniversitesi SBE Dergisinde Yayınlandı.
Dr. Mehmet Günlük ile birlikte yayına hazırladığımız, "Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi" isimli makale, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayınlanmıştır. Dergi; ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı, indexcopernius, Public Knowledge Project ve EBSCHO tarafından taranmaktadır (05 Temmuz 2010). OKU. 
Çalışmamız "African Journal of Business Management" Dergisinde Yayınlandı (SSCI).
Doktora öğrencim Cengiz Ertokatlı ile birlikte hazırladığımız, "Chaotic Processes of Common Stock Index Returns: An Empirical Examination On Istanbul Stock Exchange (ISE) Market", isimli makalemiz, June 2010 Vol. 4 (6) pp. 1140-1149'da yayınlanmıştır. Makale SSCI indekste taranmaktadır (01 Temmuz 2010). OKU.  
9. Ulusal İşletmecilik Kongresine Katıldık.
6-9 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldakta, ZKÜ İİBF İşletme tarafından düzenlenen kongreye,Yrd. Doç. Yaşar Akça ile birlikte "Yenilik Yayılım Teorisi ve Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri Üzerine Bir Uygulama" ve Arş. Gör. Metin Uyar'la birlikte "Muhasebe Sisteminde Veri Kalitesi ve Finansal Raporlara Yansıması" isimli bildiri ile katıldık (11 Mayıs 2010). İNDİR.
İktisat İşletme ve Finans Dergisinde (SSCI) Makalemiz Yayınlandı.
İktisat İşletme ve Finans Dergisinin 25 (290) Mayıs 2010 ayında Doktora öğrencim Emine Yılmaz ile birlikte hazırladığımız "Mantıklı Eylem Teorisi (MET) ile muhasebecilerin bilgi teknolojisi kullanımına yönelik bir uygulama" isimli makalemiz yayınlandı. Dergi 2009 yılının başından bu yana SSCI endekste yer alıyor. Çalışmaya ait özeti okumak için "ÖZET" üzerine tıklamanız yeterlidir (10 Mayıs 2010). 
İktisat İşletme ve Finans Dergisinde Makalemiz Yayınlandı (SSCI).
İktisat İşletme ve Finans dergisinin 24 (281) Ağustos 2009 sayısında Dr. Ayşe Tansel Çetin ile birlikte hazırladığımız "Hastanelerde tesis ve personel yönetiminin maliyet, kalite ve finansal performans üzerindeki etkileri" isimli makale yayınlandı. SSCI indekste yer alan bu çalışmanın özetini okumak için "ÖZET" üzerine tıklamanız yeterlidir (25 Haziran 2009). 


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret66904
Genel İşletmecilik
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 29° 21°
Saat